OVER KUNST, PRIJZEN EN KUNSTENAARS ...


In Los Angeles zal een huis worden gebouwd, dat een half miljard dollar moet gaan kosten. Volgens mij zou dat een prachtige plek voor het op maandag 11 mei 2015 geveilde schilderij van Picasso "Les Femmes d´Alger" kunnen worden. De huidige anonieme bezitter van dat werk telde er ongeveer 180 miljoen dollar voor neer.
Wat hebben deze twee gebeurtenissen ons te zeggen! Een hele hoop denk ik. De rijken worden steeds rijker. En van gekkigheid weten bepaalde superrijken niet meer, hoe zij van hun geld af moeten komen. O.a. wordt dat in beeldende kunst gestoken. Door dat gedoe raakt de kunstmarkt in de war – wordt gemanipuleerd. Ik ben ervan overtuigd, dat over een tijd kunstwerken voor een half miljard dollar zullen worden geveild. Deze ontwikkeling betekent, dat deze werken nergens meer zullen worden tentoongesteld. Slechts een zeer beperkt publiek zal er toegang tot hebben. Misschien één of twee personen. Het moet immers, gezien de veiligheid ervan en misschien ook wel om het kijkgenot van de bezitter niet te bederven, onbekend blijven waar zo´n werk terecht is gekomen. Het zal van de aardbodem zijn verdwenen tot het ogenblik, dat het opnieuw zal worden geveild. Misschien wel tegen een veel lager bedrag, want ook beeldende kunst kan zich aan trends niet onttrekken.
Deze ontwikkeling zal op de toegankelijkheid van kunstwerken van bepaalde kunstenaars voor een breed publiek zeer negatief uitwerken. Het tentoonstellen van deze werken zal door de kosten (transport, verzekering, beveiliging, ...) een onmogelijkheid worden.

Niet zo lang geleden was ik in het Veenkoloniaal Museum te Veendam om de tentoonstelling "Het communistische verzet tijdens W O II in Groningen" te bezoeken. Een kleine, maar zeer indrukwekkende tentoonstelling.
In het aan dit museum vastgeplakte Cultuur- en Congescentrum vanBeresteyn waren op dat tijdstip twee tentoonstellingen te zien. De eerste één met werken van docenten en afgestudeerden van de Klassieke Academie in Groningen en de tweede één met werken van NOVO-cliënten – volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Tussen beide tentoonstellingen zaten grote verschillen. Persoonlijk boeide mij de tweede tentoonstelling – door het kleurgebruik, de uitdrukkingskracht en het spontane bezig zijn geweest – veel meer dan de eerste.
Aan de hand van de neergelegde prijzenlijsten was een heel groot verschil vast te stellen in de gevraagde prijzen voor de tentoongestelde werken. Bij de eerste tentoonstelling liepen die tussen 384,00€ en 9100,00€ en bij de tweede tussen 15,00 € en 55,00€. Het is mij tot nu toe onduidelijk gebleven, waarom er tussen de prijzen van de werken van de eerste in vergelijking met die van de tweede tentoonstelling zo´n groot gat zat. Aan de kwaliteit kan het niet hebben gelegen.
Volgens mij kunnen bijvoorbeeld Eric Bos, Tom Hageman, ... van de Klassieke Academie beter stoppen met het maken van schilderijen en zich overgeven aan bezigheden waar zij wel goed in zijn. De eerste persoon kan geen kommetjes schilderen en van de tweede hing er in totaal één werk. Hierin toonde hij een stug en gortdroog geschilderd, exotisch tafereel aan het publiek.

Toen ik daar in vanBeresteyn zo rondliep, dacht ik: ""Ach, in vergelijking met die ongeveer 180 miljoen dollar voor Picasso´s "Les Femmes d´Alger" stellen de prijsverschillen tussen de werken van de ene en de andere tentoonstelling niets voor.""
Het bekijken van het werk daar, deed mij uitkomen bij Joseph Beuys. Die verklaarde eens, dat iedere mens kunstenaar is. Dus laat niet na uw eigen kunstwerken te scheppen. En laat het kopen van kunstwerken niet over aan de superrijken. Richt uw eigen museum in, en stel dat open voor iederéén ..!


FOLKERT SIERTS

(Geschreven op 31 mei 2015)